TIEDÄ MAHDOLLISUUTESI!

MITÄ KÄYTETTÄVYYS TARKOITTAA?

PYYDÄ TARJOUS!

PALVELUT - KÄYTETTÄVYYSKOULUTUS

Millaista on hyvä verkkoasiakaspalvelu?
Miten tuotteista tai palveluista saadaan helppokäyttöisempiä?
Mitä käytettävyys tarkoittaa ja miten sitä voidaan mitata?

MITÄ?

Käytettävyys käsitteenä on monelle vieras, vaikka se kuuluu oleellisena osana jokapäiväiseen elämäämme. Asioita voi tehdä helposti intuitiivisesti tai vaikeasti yritysten ja erehdysten kautta. On siis tärkeä ymmärtää, mitä asioita hyvään käytettävyyteen liittyy ja miten sitä voidaan parantaa. OivaTieto Oy:n käytettävyyskoulutus selventää käytettävyyden merkityksen yritysten liiketoiminnassa.

MIKSI?

MITEN?

Tarjoamamme koulutus voi olla yleistä käytettävyyskoulutusta käytettävyyden perusteista tai se voidaan räätälöidä tarkalleen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Esimerkki yhdestä suositusta koulutusmateriaalistamme:

Käytettävyys - verkkoasiakaspalvelun kulmakivi
Koulutuksessa käydään läpi verkkoasiakaspalvelun merkitystä yrityksen liiketoiminnassa keskittyen käytettävyyden tärkeyteen. Koulutuksessa käydään aluksi läpi, mitä verkkoasiakaspalvelu itse asiassa on ja mistä se koostuu. Hakukonenäkyvyyttä sivutaan pääperiaatteiltaan, mutta keskitytään vielä tärkeämpään verkkoasiakaspalvelun osa-alueeseen eli itse sivustoon ja sen helppokäyttöisyyteen sekä asiakasystävällisyyteen. Selvitetään, mitä käytettävyys terminä tarkoittaa ja mikä sen merkitys verkkosivustoilla on. Käydään läpi sivustojen yleisimmät virheet ja ongelmakohdat antaen hyödyllisiä vinkkejä esimerkeillä höystettynä, siitä mihin asioihin sivustoilla kannattaa kiinnittää huomiota. Lopuksi käydään läpi, miten usein epämääräiseksi ja mielipiteenomaiseksi luonnehdittua käytettävyyttä voidaan mitata ja mitä hyötyä sellaisesta on yritykselle asiakkaiden lisäämiseksi ja liikevaihdon kasvattamiseksi. 

Käytettävyys on ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten järjestelmä, laite, ohjelma tai palvelu soveltuu suunniteltuun tarkoitukseen tietylle kohderyhmälle.

(Lähde: Tietotekniikan termitalkoot 2008)
oivatietooy001007.jpg